1158             Biskop Absalon
Forstørrelse
Farvefoto / detalje
Saxo om bispevalg
Absalon som kriger

Absalons testamente

Absalons død

Oversigt over ærkebisper

Absalon som biskop. Som han ses på Københavns Rådhus i dag. Det er Saxo, som fortæller om bispevalget i 1158. Absalon var personligt en meget velhavende mand. Og da han ikke var gift eller havde børn, gav han store gaver til kirken, især klostrene i Sorø (her gav han efter loven sin halve hovedlod i levende live, og gavebrevet er bevaret), Æbelholt og Vor Frue i Roskilde. Sine sidste gaver strøede han ud inden sin død, stort og småt, i det testamente, han fik skrevet.