Skjoldenæs
 

Skjoldenæs historie

Vognserups historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Rudslægten

Rigshofmester Mikkel Rud havde skrevet sig til både Vognserup (som han sad inde med i tiden op til sin død) og Skjoldenæs. Sidstnævnte var strengt taget hans hustrus fædrenearv. Hun hed Anna Pedersdatter Jernskæg. Ved skiftet efter ægteparret 1429 arvede de 3 sønner godset i 3 lige store portioner. Sønnerne var Jørgen Rud, Jens Rud og Vilhelm Rud. De delte ikke på den sædvanlige måde ved at tage lige meget all de steder, hvor forældrene havde ejet gods. I stedet for delte de godset op efter værdi ved ikke kun at tælle gårde, men også ved at se, hvilken landgilde gårdene indbetalte til ejeren. Og derpå delte de godset i 3 klumper efter et "nærhedsprincip": Jørgen Rud fik godset omkring Skjoldenæsholm, Vilhelm Rud fik godset omkring Vognserup og Jens Rud fik resten og dermed et mere spredt gods.

Herred Sogn Byer Jørgen Rud Jens Rud Vilhelm Rud Antal gårde Landgilde*

Ringsted

                             

Valsølille

                             

Skjoldenæs med fang

                                        

(1+13)

                            

-

                           

-

                         

(13)

                       

(27 pd)

              

Næs med fang - -
Køls mølle - -
Lindebjerg med fang - -
Højbjerg med fang - -
Valsølille 0 - - (5) 11 pd
Høed 1 1 1 3 3+4+4 pd
Jystrup Tåstrup 2 - - 2 1 td
Merløse Soderup Bukkerup 5

-

- 5 11 pd
Tingerup 2 - - 2 3 pd
Kirke Eskilstrup Eskilstrup 1 - - 1 3 pd
Stestrup 2 - - 2 4 pd
Brannemøllestorp 1 - - 1 -
Tostrup Borup - - 3 3 6 pd
Volborg Lyngby Karleby - 4 - 4 12 pd
Tuse
Hagested Tåderup med fang - 0 - (2) 6 pd
Kundby Torslunde - 1 - 1 3 pd
- - 2 2 3½ pd
Vognserup med fang - - (1+24) (25) (40 pd)
Trønninge - - 2 2 6 pd
Kundby - - 2 2 6 pd
Stigs Bjergby Bjergby - 1 - 1 2 pd
Gislinge Gislinge - 1 - 1 3½ pd
Ars Lille Fuglede Fugledelille - 1 - 1 2½ pd
Løve Kirke Helsinge Kirke Helsinge - 0 - (6) 18 pd
Gørlev Gørlev - 1 - 1 6 pd
Sæby Halleby - 2 - 2 4 pd
Finderup Høng - 2 - 2 10 pd
Bjæverskov Sædder Hejnerup - 0 - (1) 1 td

Jørgen Rud fik godset, men han mageskiftede det med kronen og fik i stedet Vedbygård i Løve Herred, som blev slægtens stamgods i generationer (i Ruds Vedby). 

Jens Ruds spredte arvepart uden hovedgård kan tælles sammen til at have en værdi af 67½ pund korn (5 læster og 7½ pund). De andre har fået lige så meget, men med godser oveni. Godserne (tal i parentes) betalte jo ikke landgilde, men værdierne i form af tallene i parentes kan fremdrages ved at optælle værdien af de landgildebetalende gårde og trække summen fra 67½ pund.

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol lig med 8 øre og 12 penninge på 1 ørtug, altså 36 penninge på 1 øre. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner. 1 mark (skyldjord, guld eller sølv) svarer til 8 øre og altså også 24 ørtug. 1 mark (som er en senere betegnelse) svarer altså til 1 bol.

* pd = pund korn; td = tønder smør.