Adelsgods i Sømme herred

Sømme herred

Herrederne

Kort

Sogne i området

Gods i herredet

Gods og arvedeling

 

Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:

Herred Sogn Byer Gods Hovedgårde Bol
Sømme

                             

Kirkerup

                                 

Kirkerup

                                   

Hvidegods, Nordsjælland

                                                 

1

                                     

1

                                                               

Svogerslev Svogerslev Egede 0 0,25
Svanholm 0 0,25
Billegods 0 0,25

1 bol er her lig med 4 bøndergårde.