Kirketiender på Rügen

Rygen/Rügen

Kirker på øen

Rygens klostre

Bispegods

                                                           

Kirkerne på Rügen betalte deres tiende til Roskilde bispestol direkte til bispens repræsentant i Bergen. Der var enkelte undtagelser fra denne regel:

De øvrige sognes indbetalinger ses her:

Sogn Hovedgård Byer Undergårde Penge Kirketiende
Bergen Garden kloster Garden 1 60 mk Garden
Patzig Kirkesogne       40 mk Patzig
Neuenkirchen       20 mk Neuenkirchen
Oldenkirchen       110 mk Oldenkirchen
Rappin       30 mk Rappin
Wiek Medow    80 mk Wiek
Bobbin       50 mk Bobbin
Zudar       80 mk Zudar
Swantow       20 mk Swantow
Poseritz       80 mk Poseritz
Samtens       10 mk Samtens
Gustow       1 mk Gustow
Garz       200 mk Garz & Kauzenitze
Rambin       10 mk Rambin