Helligkorsalter i Skippinge herred

Helligkorsalter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                                       

Godset ejet af Helligkorsalteret i Skippinge herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge Hørve Vejleby 1 Noget af det gods, bisp Jens Pedersen gav altret.