1461                (Øde) Hastrup

Øde Hastrup på landkort

Landsogne

Brugsstørrelser

Gårde i dag

                                                              

Øde Hastrup i Vor Frue Landsogn nævnes 1461 (Hadstrop) og igen 1539 (Hatstrop). Ved matriklen 1682 var der i Øde Hastrup 2 gårde, 0 huse, 27 tdr.  hartkorn. Den udstykkes 1799

Antal gårde Ejerforhold 1568
Kannik i Roskilde (de 6 præbender)
Agnete Kloster ejede 1508 en meget lille gård, som 1402 var lejet ud til Ove Steg. Gården kom senere under Roskildegård.

Efter udstykningen er der 4 gårde tilbage, 2 dobbeltgårde op hver sin side af gadekæret. Der har, som det fremgår, tidligere været 6 gårde i ejerlavet, så mindst to må være flyttet ud på marken ved udskiftningen.