1257                   Skalstrup
Kamstrup 

Matrikelkort Kamstrup

Landsogne

 

                                                                     

Skalstrup oprindeligt i Kamstrup (Vor Frue Sogn) nævnes 1257 (Scalsthorp). I dag ligger byen i Snoldelev, Tune herred. Kamstrup og Skalstrup blev udstykket 1798. Den største gård i Skalstrup er Skalstrupgård (19,1 tdr. hartkorn), som hørte under Bistrup til 1868. I middelalderen er Skalstrup måske kun én gård, Skalstrupgård med en lille nabogård: 

Antal gårde Ejerforhold i Skalstrup 1568
Bispen i Roskilde (Skalstrupgård)
Præbende i Roskilde (Brøndby)

 Ved matriklen 1682 var der 3 gårde, ingen huse, 37 tdr. hartkorn. På matrikelkortet fra 1805 er der 3 gårde. Den store (nr. 1) er Skalstrupgård. 3 Kunne være den gård, der havde været ejet af Brøndby præbende. Og er gård nr. 2 ikke oprindelig, kunne den være udskilt fra den større Skalstrupgård.