Gundsølille

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Kirkerup

Østrup

Tågerup

Gerdrup

 

                                                                    

Matrikelkortet viser Gundsølille i Kirkerup 1805. Sognet Kirkerup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune og 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet ligger også Tågerup, Østrup, Kirkerup og Gerdrup. Gundsølille nævnes omkring 1170 som Gudingessev minori (1282 Guthingsio lithlæ). Der er også en Gundsømagle, men den ligger i nabosognet Gundsø

Antal gårde Ejerforhold Gundsølille1568
Bispens fadeburBistrup ejede 2  gårde i Gundsølille.
Esrum Kloster havde ejet gård i Gundsølille, som kronen fik.

Ved matriklen 1682 var der i Gundsølille 10 gårde med 101 tdr. hartkorn. Matrikelkortet viser 9 gårde i byen, altså 1 er nok flyttet ud. Vi kender kun til 2 kirkelige ejere. Selv om der er mange småbyer i dette sogn, er det ikke præget af små herremænd i middelalderen, men af klerikale ejere. Her er Gundsølille imidlertid undtagelsen, der bekræfter reglen, for der nævnes faktisk én lavadelig ejer af gods i sognet, nemlig Herlug Nielsen Oplænning i Gundsølille. Men han pantsatte (og mistede vel også) sit gods til en Roskildekannik ved navn Jacob Mortensen i 1308. Dette gods er dog ikke nævnt i kapitlets jordebog. Men der kan være gods i byen her, som ikke lå under en kirkelig ejer i Roskilde.