Tågerup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Kirkerup

Gundsølille

Østrup

Gerdrup

 

                                                                    

Matrikelkortet fra 1805 viser Tågerup i sognet Kirkerup, der lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune og 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet ligger også Gundsølille, Østrup, Kirkerup og Gerdrup. Tågerup hed 1384 Thogorp.

Antal gårde Ejerforhold Tågerup 1568
Glostrup præbende ejer 3 gårde i Tågerup.
  Frue Kapel ejer 3 gårde i Tågerup.

Ved matriklen 1682 var der i Tågerup 6 gårde med 62 tdr. hartkorn. Matrikelkortet viser stadig 6 gårde i landsbyen og oversigten opviser det samme antal. Alle gårdene har været underlagt Roskilde Domkapitel. Selv om der er mange småbyer i dette sogn, er det ikke præget af små herremænd i middelalderen, men af klerikale ejere.