Gerdrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Gerdrup på matrikelkort fra 1805. Der er kun 4 gårde og nogle huse, så det passer meget godt med oversigten nedenfor. 

Kirkerup

Gundsølille

Østrup

Tågerup

                                                                   

Sognet Kirkerup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune og 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet ligger Gundsølille, Tågerup, Østrup  og Kirkerup. Gerdrup hed omkring 1170 Gærethorp. Se ældste ejerforhold, vi kender til er disse:

Antal gårde Ejerforhold Gerdrup 1568
Bispens fadeburBistrup ejede 1 gård i Gerdrup.
Æbelholt Kloster havde 1 gård i Gerdrup.
Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Gerdrup i sognet.
Nybølle præbende ejer 1 gård i Gerdrup.

Ved matriklen 1682 var der i Gerdrup 4 gårde med 47 tdr. hartkorn. Dette tal svarer til ejerforholdene i middelalderen. Selv om der er mange småbyer i dette sogn, er det ikke præget af små herremænd i middelalderen, men af klerikale ejere.