Østrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Kirkerup

Gundsølille

Tågerup

Gerdrup

Østrupgård

                                                                                                            

Østrup i Kirkerup sogn på målebordsblad fra 1808. Sognet Kirkerup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune og 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet ligger også Gundsølille, Tågerup og Gerdrup. Østrup er nævnt første gang ca. 1370 som Østhorp. Ved matriklen 1682 var der i Østrup 5 gårde med 50 tdr. hartkorn. Der var flere i middelalderen:

Antal gårde Ejerforhold Østrup 1568

Østrup ejedes af bispen, men det fremgår ikke af de middelalderlige regnskaber. Antallet her er et kvalificeret gæt.
Frue Kapel ejer 1 gård i Østrup.

På målebordsbladet er der 7 gårde (hvoraf den nederste (2) er den lille herregård Østrupgård. Vi kender, som det fremgår, kun til 1 gård i middelalderen, nemlig den under Frue kapel. Men vi ved, at bispen ejede byen, så vurderet ud fra gårdstallet 1808, må mindst 6 gårde have hørt under Bistrup. Selv om der er mange småbyer i dette sogn, er det ikke præget af små herremænd i middelalderen, men af klerikale ejere.