Hauch
                                               
 
                                                           
                                                             
            Sjællandske slægter                                              
                                                             
      Andreas von Hauch  ~ Anna Sophia Stürup                                                
      til Kongsdal ~ Horsens 10/5 1794                                                  
      & Farumgård * 20/1 1731  † København 15/2 1760                                                 
      Storkorsridder d.a. Georg Christopher Stürup                                                
      Generalløjtnant, Overkrigssekretær                                                     
      Adelspatent 1750                                                    
      * Ingermanland 27/3 1708                                                    
       † København 19/5 1782   ~ Anna Cathrine von der Maase                                                
          ~ Kongsdal, Mørkøv  24/4 1761                                                   
          til Kongsdal                                                
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
               
      Fredrik Hauch  ~ Karen Tank Margrethe Sophie von Hauch ~ Adam Ludvig Moltke   Anna Sophia Juliane Margaretha v. Hauch ~ Herman Georg Moltke Adam Wilhelm von Hauch  ~ Vibeke Magdalene Brockenhuus         Johan Christian von Hauch ~ Pauline Christiane Rye        
      Storkorsridder, Kammerherre, Gehejmekonferensråd ~ Frederiksstad 1/6 1784 * København 16/10 1757 Generalløjtnant     Kammerherre og Herredsfoged Elefantridder, Storkorsridder, Kammerherre ~ 22/12 1789          Kammerjunker, Cand.jur.   ~ Ladegårdsøen, Oslo 29/5 1792          
      Generalpostdirektør * XX/8 1764 Frederikshald  † København 9/2 1829 ~ Garnisons Kirke 24/4 1778         Dr.phil., Overkammerherre, Staldmester             Amtmand over Frederiksstad og Smålenene * Skien 1/11 1770 † København 4/5 1850        
      Stiftsamtmand i Bergen † Frederikshald 23/2 1802 Margrethe Sophie v. Hauch              Overhofmarskal Christian VII og Frederik VI             Toldkasserer Kolding og Drammen             
      Stiftsamtmand over København *                     Ordensvicekansler             * København 15/2 1760                
      * København 25/8 1754                      Direktør i Det Kongelige Teater              † Frederikshald 15/8 1819            
      † København 27/10 1839       
 
            * København 26/9 1755 † København 25/2 1838                            
                ~ Frederik Moltke                                        
                  Geheimestatsminister                                        
                  ~ Garnisons Kirke 2/3 1811                                        
          * Da Roskilde amt 17/1 1809 blev henlagt under Københavns Amt, blev han også amtmand over Roskilde.                                            
                                                             
          Mere om Fredrik Hauch                                                
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                         
 
                 
   
 
     
 
 
 
                 
 
     
 
 
 
           
      Andreas Niels "Nicolai" von Hauch  ~ Dorothea Cathrine Grøn Johannes Carsten von Hauch  ~ Frederikke "Rinna" Elisabeth                  Georgine Vilhelmine von Hauch  ~ Frederik Christian Julius  Ludvig Carsten von Hauch  ~ Caroline Sophie Skeel         
      Kammerjunker, Kaptajn, Cand.jur. * Frederiksberg  XX/1 1800 † 2 /7 1875 Konferensråd, Dr.phil. Juel                 * 12/5 1796 † 4/10 1841 greve Knuth af Knuthenborg Stempelforvalter  af Mullerup        
      Sorenskriver i Heggen, Frøland og Smålenenes Len     Professor ved Københavns Universitet ~ Slotskirken, Christiansborg  18/2 1829                       ~ 7/12 1822 Kammerjunker  ~ 19/12 1841        
      * 26/10 1786  Frederikshald      Digter og Forfatter                              * 25/2 1800 † 4/12 1854            
      † Eidsberg 27/10 1847     * Frederikshald 12/5 1790 † Roma 4/3 1872                                            
           
                                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
               
      Christiane Georgine Elisabeth von Hauch  ~ Jens Christian Hostrup Adam Gottlob Oehlenschläger von Hauch  ~ Elise Marie Gregoire Gundersen Vilsoët William Frederik von Hauch  ~ Anna Elisabeth Lindegaard Ludvig Alfred von Hauch  ~ Juliane Augusta Holst Adam Frederik von Hauch  ~ Erikka Roberta Christine Sophie Wilhelmine   Vilhelm Christian Holger von Hauch            
      * Sorø 5/10 1832 † Hellerup 10/11 1903 ~ Frederiksberg Slotskirke 29/6 1855 Cand.phil. ~ Holmens Kirke 2/2 1871 Kancelliråd ~ 18/51854  Hofjægermester, Cand.silv. ~ Herlev, Hillerød  6/11 1871 Cand.jur. Skeel af Mullerup Bureauchef, Det Kongelige Teater             
          Cand.theol., Sognepræst Silkeborg og Linå Rektor på Roskilde Katedralskole  * København 6/9 1850 † Hellerup 24/3 1941 * 23/11 1829 † 4/3 1906 * 25/7 1831 † 4/5 1882 Skovrider ved Grevskabet Frijsenborg * København 25/7 1840  Forsikringsdirektør  ~ 19/12 1841 * 8/11 1844 † 14/12 1902            
          Hofpræst Frederiksborg Slotskirke * Sorø 18/9 1836 † København 26/12 1914             Forstinspektør ved Grevskabet Bregentved  † København 3/8 1903 Godsejer                    
          Digter, Forfatter                  * 3/3 1845 † Frederiksberg  4/1 1938     * København 21/6 1843                     
          * København 20/5 1818 † Frederiksberg 21/11 1892                         † Frederiksberg 4/12 1893                    
         
                                                 
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
           
 
             
 
     
 
     
 
               
              Alfred von Hauch  ~ Vilhelmine Havlykke         Adam Frederik von Hauch  ~ Isak Bodil Sander Carsten Erik Vilhelm von  Hauch  ~ Nanna Ammitzbøll Schiøtz Erik Sophus Adam von Hauch  ~ Julie "Julle" Anna David        
              Direktør  ~ 27/1 1912, skilt 1924         Fuldmægtig i Finansministeriet   ~ 4/10 1909 Cand.agro.  ~ 12/5 1908  Dr.med., Rigshospitalet  ~ Holmens Kirke 3/12 1908        
              * 13/4 1874 † 24/2 1940 * 27/1 1882         * 7/7 1877 † 31/10 1956 * 21/10 1887 Direktør i Assurancefirma * 17/12 1866  † 8/5 1957  Forstander Jordemoderskolen  * Roskilde 30/9 1879 † 25/12 1953        
                                      * København 10/11 1869 † 17/12 1941     * København 20/8 1871 † København 6/2 1945            
                                                             
                                                Havde efterkommere          
                                                             
                ~ Pouline Thomine Poulsen            ~ Bodil Malm                        
                  ~ 16/6 1933         Havde efterkommere ~ 28/11 1944                        
                  * 20/6 1895              * 18/8 1912                        
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
           
 
                     
 
     
 
               
              Anders Vilsöet von Hauch  ~ Wiwi Leth                 Adam Erik Carsten von Hauch  ~ Agnete Herforth Ole von Hauch  ~ Inger Liisberg Jensen        
              Cand.mag.  ~ 1/9 1968                 Cand.jur.  ~ Frederiksberg Rådhus 19/3 1935, skilt 1957 *25/3 1911 † 24/8 1981 ~ Frederiksberg 15/10 1937        
              Producer                     Landsretssagfører * Frederiksberg 25/3 1912     * 27/8 1913 † 28/9 1952        
              * 14/3 1937                     * København 18/7 1909 † 21/1 1986                    
                                                             
                                                             
                                                 ~ Annette Maag        
                                                  ~ Gentofte Kirke 27/1 1945        
                                                  * 11/10 1919 † 28/9 1952        
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
   
 
 
 
 
   
 
           
 
       
 
     
 
     
       Mikkel Juul von Hauch  Lars Juul von Hauch Frederik Juul von Hauch  Josefine Juul von Hauch Andreas von Hauch  ~ Margit Gordon Schultz         Carsten von Hauch  ~ Dorte Vasegaard Otto von Hauch  ~ Anne-Marie Mathiesen Erik von Hauch  ~ Marie Louise Tuxen
      * København 8/1 1969 * Everdrup, Odense 1/4 1975 * Everdrup, Odense 7/9 1979 * København 19/9 1970 Cand.polyt.   ~ 1970         Cand.jur.  Translatør  Major  ~ 17/10 1970  Teknikumingeniør  ~ Hillerød 16/5 1970
                      * Gentofte 11/11 1941  * 12/11 1947          Advokat ~ 1966 Luftkaptajn * 4/11 1945 Direktør * 16/1 1946
                                      * København 20/4 1939 * Frederiksberg 7/5 1941 * 8/12 1946     * Gentofte 17/11 1942