Baron Holck
                                               
 
                                                       
                     
 
                                 
          Introduceret på Sveriges Riddarhus 1664 som adelig slægt nr. 20                                        
          Danske baronier                                            
     
 
                                           
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
            Eiler Holck   ~ Rigborg Steensdatter                                                 
    til Gedsholm (Skåne) Bille                                                
    * 1587 † 1648                                                    
                                                           
                                                         
       
                                               
                                                       
       
Gedsholm Foto:Sylve Åkesson
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
              Gedsholm                                            
                                                           
                                                           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
kronborg1
 
                                   
    Eiler Holck   ~ Lisbet Høeg Riborg Holck    ~ Peter Crusebjörn         Sten Holck   ~ Margrete Rosenkrantz                                
    til Holckenhavn, Sønder Elkær,  ~ Viborg 29/9 1655   † efter 3/3 1686 til Årup til Gedsholm 1648 til Rosenlund                                
    Kærgårdsholm og Vang         Major, landsdommer Introduceres 1664 på riddarhuset                                    
    Udmærkede sig under Københavns belejring           Ritmester (svensk tjeneste)                                    
    Oberst for Livgarden             † 1704                                    
    Guvenør på Kronborg 1660-72                                                    
   
Friherre 1671