Sorø Kloster i Ramsø herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                   

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Ramsø herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Skt. Nicolai Køge 1 Niels Slippe, borger i Køge, og hustruen Christina solgte 1412 en gård i Brostræde.  

Bykort

1 Lars og Boëtius Jacobsen gav som sjælegave for broderen Asser, borger i Køge, en bygård 1408
1 Niels Krumpen gav mølle nord for Køge som sjælegave 1422
3 Sune Ebbesøn gav på vegne af faderen  Ebbe halvdelen af hans hovedlod, herunder godset her i Køge bymark.
Højelse Ølsielille 2 Jens Rud til Jungshoved og hustru Alhed Grubendal gav gods som sjælegave 1391

Ølsebymagle Skensvedlille 1
Ølse 12 Sune Ebbesøn gav på vegne af faderen  Ebbe halvdelen af hans hovedlod, herunder godset her
Ølsebymagle Tiende Roskildebispen har givet klostret kirketienden
Ejby Stengelstrup 4 Ridder Åge Saxesen pantsatte godset til ridder Oluf Tagesen 1299 og denne gav det som sjælegave 1310

Spanager 1-vandmølle Forlig mellem Sorø  Åge Saxesen om udgifter p.gr.a. oversvømmelser fra vandmøllen
20 Tilfaldt bispestolen ved mageskifte 1414, hvor Sorø til gengæld fik Bjernede med tilhørende gods
Ejby* 6 Sune Ebbesøn gav på vegne af faderen  Ebbe halvdelen af hans hovedlod, herunder godset her. rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      x  

* Grangie