2002             Bistrup Parcelgård

Den gamle parcelgård

                                                                 

Da man 1808 indrettede den gamle avlsgård på Bistrup til "dårekiste" manglede man driftsbygninger til det landbrug på 350 tdr. land, der lå lige op ad selve Bistrup. Derfor opførtes 1809 Bistrup Parcelgård øst for Boserup skov. Denne gård blev forpagtet ud i 1814 til Andreas Bodenhoff, som drev gården til sin død 1854. 1858 lagde man yderligere 87 tdr. land til parcelgården, og da Hørgården brændte 1928 blev også dennes jorder lagt under Bistrup Parcelgård.

  Gården set fra Skt. Hans