1797       Veddelevs ejere
Ejere i middelalderen

Gårdene i landsbyen 1540

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

Brugsstørrelser

Udskiftningen
Himmelev
                                                                      

Ved matriklen 1682 var der i Veddelev 17 gårde og 168 tdr. hartkorn. Veddelev er ved udskiftningen delt mellem flere kirkelige ejere, men ikke så mange som i middelalderen. Mindst har Sortebrødregård, der senere bliver Det adelige Jomfrukloster, ejet. Bistrup er egentlig biskoppens besiddelser under bispegården, siden Roskildegård, men i middelalderen var det forskellige præbender, altså kannikker ved domkirken, der ejede gods, ikke biskoppen. Så en del af Bistrups mange gårde i Veddelev er altså oprindeligt kapitelgods. Senere overgår Bistrup til Københavns magistrat, så København ejer altså ca. en tredjedel af Veddelev og næsten hele Himmelev. Universitetet ejer også en lille del af Veddelev. Det er nok det gods, som i middelalderen hørte under Agnete kloster, som senere er gledet over til Clara kloster, som universitetet fik i 1561. Endelig ejer Duebrødre Hospital en ganske stor del, delvis fordi man har købt op i tidens løb. Helt tilbage i middelalderen har Duebrødre dog ejet gods i Veddelev. 

 

Tegningen ovenfor viser ikke fordelingen i middelalderen, for da var jorderne filtret ind i hinanden. Kortet over landsbyen viser også ejerfordelingen, men den er også tydeligt i størrelser på kortet her, som viser forholdet mellem de forskellige ejere lige efter udskiftningen.