Gavnø i Hammer herred

Gavnø

Gavnøs gods

Herredets kirker

                                                      

Gavnø i Vejlø sogn, Hammer herred, er en ø ved Susåens udmunding. 1410 skænkede Roskildebispen Svinø i Køng sogn til klosteret. Dermed ejede klosteret til sit underhold hele øen Gavnø, som dronning Margrethe havde samlet ved opkøb og mageskifter, samt gods i Vejlø, som Valdemar IV Atterdag havde skrabet sammen, og hele Svinø. Klosteret fik også fra bispen en ladegård kaldet Skovmølle i Egesborg. Godset i Hammer fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Gadehuse Noter
Hammer Vejlø Gavnø 17 7

Klosteret fik af dronning Margrethe  tillagt hele øen, som tidligere ejedes af kronen og Skovkloster. Desuden var der en mindre adelig hovedgård på øen. Valdemar Bydelsbak gav 1401 Margrethe adkomst til øen.

Brev T.16* 
Vejlø 14 2 Kronens gods i Vejlø er hovedsagelig samlet af Valdemar IV Atterdag. Det skete ved opkøb og inddragelser.
Lindholm 1 0 Lille ø vest for Gavnø
Rettestrup 5 0 En af gårdene er 2 halvgårde. Desuden vandmølle med øde jord. Godset erhvervet fra Niels Carlsen og Niels Eyesen.
Basnæs 6 2 Desuden en kirkegård under Vejlø kirke. Der er fundet munkestensrester ved Basnæs (kan dog være rester af en teglovn). Godset erhvervet fra Niels Carlsen og Niels Eyesen.
Mogenstrup Pederstrup 1 1 -
Vester-Egesborg Myrup 4 0 -
Næstelsø Næstelsø 9 5 -
Brandelev 7 1 -
Hammer Lov 12 3 -
Køng Svinø 28 8 Gave 1410 fra biskop Peder af Roskilde

*I brevene på Roskildegård i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin".

 

Vejlø erhvervet ved opkøb inddragelser og mageskifter

1356

Valdemar IV Atterdag

Væbner Niels Carlsen afstår alt sit gods i Vejlø til kronen. Godset er vurderet til 22 ørtug. I samme overdragelse får kronen også Rettestrup til 8 ørtug og Basnæs. Endvidere i Rønnebæk sogn gods i Stenstrup og Sipperup, som senere blev lagt ind under Rønnebæksholm len.
Niels Esgesen (Eyesen) Lange til Woldorp/Ullerup sælger kronen sit gods i Vejlø vurderet til 11 ørtug, gods i Rettestrup til 8 ørtug, Basnæs samt gods i Snesere og Smidstrup i Bårse herred.
?? Oluf Perssøn Godov af Tuse sælger sit gods i Vejlø til kronen vurderet til 12 ørtug sammen med gods i Everdrup, Kortstræde og Køng.