Gunderslevholm & Græse
Gunderslevholms historie

Græses historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Bydelsbakslægten

Ægteparret Axel Lagesen Brok og Eline Ovesdatter Lunge ejede tilsammen meget gods. Og da de kun havde én datter (Pernille Axeldatter), som kun havde én datter, nemlig Mette Albrechtsdatter (Bydelsbak) (død 1513), var der rigtig meget at arve 1498 for denne ene arving. Som så giftede sig med den hovedrige rigshofmester Mogens Gøye (død 1544), hvorved den store godssamling (landets største) endte hos Gøyeslægten. Axel Lagesen Brok havde en beskeden fædrenearv (mærket med lyseblåt), men havde arvet det meste af det, han ejede, fra faderens søster Johanne Nielsdatter Brok til Vemmetofte (mærket med gråt). Alt arvet gods omkring Vemmetofte mageskiftede Axel Brok med Lage Brok 14827. Eline Ovesdatter Lunge arvede det meste af det, hun ejede, efter sine forældre. Faderen Ove Lunge havde arvet noget af faderens Jacob Olufsen Lunges store Højstrupgods, og det arvede datteren efter ham. Men hun tog også arv efter moderen, den rige Maren Tygesdatter Basse (felter mærket med gult). Bl.a. selve Gunderslevholm havde tilhørt Basserne.  Endelig arvede hun også en del gods efter sin farbror Anders Jacobsen Lunge (også oprindeligt Højstrupgods mærket med grønt).

Oversigten her viser, hvor Mette Albrechtsdatters gods ved arven 1498 stammer fra (godsets proveniens):

Herred

 

                             

Sogn

 

                             

Byer

 

                               

1458

                         

1472

                          

Erhvervet

 

                          

Afhændet

 

                         

1498

                        

Flakkebjerg     

Gunderslev

Gunderslev     

En holm

-

-

-

Hovedgård

Gunderslevmagle

6

-

-

-

6

Gunderslevlille

3

-

-

-

3

Tokkerup

11

-

11

-

12

Regnstrup

10

-

22

23

10

Borup

1

-

-

-

1

Strids Mølle

½

-

-

-

½

Kirkerup

Snogholt Mølle

½

-

-

?

Esholte

1

-

-

?

Høve

Oreby

1

-

14

-

2

Høve 1

-

-

-

1

Sønder Bjerge

Bøgelunde

1

-

-

-

1

Venslev

Venslev

1

-

-

-

1

Hyllested

Hyllested

1

-

-

14

Sønder Jellinge 1

-

-

-

1

Vallensved

Stubberup

1

-

-

?

Vindinge

Skafterup

4

-

145

-

18

Tornemark

2

-

-

-

2

Nyrup

2

-

64

-

8

Bisserup

3

-

54

-

8

Eggeslevmagle

Eggeslev

1

-

-

?

Marvede

Spjellerup

1

-

16

-

2

Hyllinge

Agerup

1

-

-

-

1

Jenstrup

1

-

-

15

-

Ting Jellinge

Nørre Jellinge

1

-

-

15

Fårdrup

Fårdrup

1

-

-

14

Gimlinge

Gimlinge

-

45

28 + 24

-

Magleby Stigsnæs - 2 - - 2

Tjæreby

Lundby

-

15

-

1

Lundstorp

2 - - -
Slagelse      Skt. Mikkels Valby 1 - 17 12 1
Lundforlund Lundforlund 1 - - 12 -
Tybjerg      Skelby Skelby 1 - - - 1
Glumsø Glumsø - - 14 - 1
Næsby Næsby - - 27 - 2
Hammer
Toksværd Dysted - -

16

- 1
Bårse Everdrup Hemmestrup 1 - - ? -
Fakse Roholte Vindbyholt 1 + mølle - - - 2
Mosebølle - -

16

- 3
Akselhoved - -

46

- 4
Spjellerup Vemmetofte - ½ - ½7 -
Vemmetofte by - 5 (1 øde) - 57 -
Sneglestrup - 4 - 47 -
Spjellerup - 5 - 57 -
Hylleholt Vivede - 1 - 17 -
Kissendrup - 2 - 27 -
Faxe Stubberup - 2 - 27 -
Tokkerup - 1 - 17 -
Hovby - 1 - 17 -
Værløse - 1 - 17 -
Ebbeskov - 1 - 17 -
Faxe - -

16

- 1
Kongsted Tingerup - 1 - 19 -
Lestrup - -

36

- 3
Torup - -

16

- 1
Hyllede 1 - - - 1
Ulse Skoverup - 1 - 19 -
Olstrup - 1 - 19 -
Ulse - -

16

19 -
Dalby Rode - -

16

- 1
Borup - -

26

- 2
Jenstrup - -

26

- 2
Druestrup - -

16

- 1
Øster Egede Viverup - -

16

- 1
Ås - -

16

- 1
Stevns Magleby Klippinge 1 - -

110

-
Hellested Valby 1 - -

110

-
Tåstrup 1 - -

110

-
Store Heddinge Fledegård 1 - -

110

-
Havnelev Skørpinge 1 - -

110

-
Havnelev - 2 - - 2
Frøslev Frøslev 2 2 - - 4
Smerup Tårøje 1 2 - 37 -
Smerup - 3 - 37 -
Højerup Højerup - 1 - 19 -
Strøby Strøby - 9 - - 9
Holtug Råby - 1 - - 1
Bjæverskov Endeslev Endeslev - 4

47

- 8
Sædder Ringsbjerg 1 - - - 1
Vollerslev Vollerslev - - 17 11 -
Ringsted Freerslev Freerslev 1 - - - 1
Ringsted Havbyrd - - 14 19 -
Ramsø Syv Syv - - 17 - 1
Kimmerslev Regnemark - - 27 - 2
Ejby Ladager - - 17 - 1
Voldborg Osted Manderup - - ? - 4
Ods Vig  Rode - 1 17 12 -
Ulstrup - 3 37 511 -
Højby Højby - 1 17 12 -
Skippinge Vallekilde Skippinge - 1 2 312 -
Hørve Vejleby - 1 - 111 -
Føllenslev Egemarke - 2 - 113 1
Ars Årby Årby - 1 - 12 -
Løve Finderup Høng - 2 17 32 -
Tuse Udby Udby - 3 17 412 -
Merløse Kvanløse Kvanløse - 17 - - 17
Brorfelde - 9 - - 9
Holløse - 8 - - 8
Igelsø - 10 - - 10
Søstrup Søstrup - 1 - - 1
Nørre Jernløse Nørre Jernløse - 1 - 14 -
Ugerløse Nyrup - 1 - - 1
Sonnerup - 2 - - 2
Jonstrup - - 87 - 8
Brændholt - - ? - 4
Sønder Asmindrup Vallestrup - - 17 112 -
Grandløse Vipperød - - ? - 1
Grandløse - - ? - 2
Soderup Ebberup - - ? - 1
Lynge      Græse Græsegård      - Hovedgård - - Hovedgård
Græse by - 26 - - 26
Fjelkestrup - 1 - - 1
Oppesundby Oppesundby - - 57 - 5
Lynge Lynge - - 17 - 1
Jørlunde Jørlunde - - 17 - 1
Sperrestrup - - 17 - 1
Slangerup Slangerup - - 17 - 1
Nørre Herlev Hillerødsholm - 1 - - 1
Hillerød - 7 - - 7
Ølskøb - 6 - - 6
Lønholt Lønholt - 7 ? - 8
Ølstykke      Ølstykke Ølstykke - - ? - 2
Horns      Gerlev Gerlev - - ? - 2
Landerslev - - ? - 1

I alt Gunderslevholm:   

66 2 - - 90

I alt strøgods under Gunderslevholm:   

128 - - 118½

I alt Græse:   

  63
Gods i alt:      271½

Mette Albrechtsdatter fik altså godset (centreret om Gunderslev      og Græse      hovedgårde) som sin mødrenearv 1498. Arven var faktisk på 276½ gårde, fordi hun tillige fik 5 gårde, vi ikke ved, hvor ligger. Men hun havde også arvet Torbenfeldt fra sin fader. Eller rettere fra sin bror Laurids Albrechtsen, som faldt i Ditmarsken år 1500. Så hun blev meget rig.

Oversigten viser ganske god, at man ikke bare arvede en masse gods for så at lade det gå videre til næste generation. Man handlede, købte, solgte, mageskiftede under vejs. Prøvede at samle gods i rimelig afstand fra hovedgårdene. Og solgte ud af strøgodset længere væk. Oversigten herunder viser forholdet for Axel Lagesen Broks gods geografisk fordelt:

Område Bestanddele Arv Skifte 1498
Sydvestsjælland      - 68 90
Østsjælland 78 (+4) = 82 64
Nordvestsjælland 12 (+3) = 15 0
Merløse herred 51 (+7) = 58 64
Græse gods      48 (+7) = 55 63
Andet (Ledøje, Torslunde, Englerup) 3 (+1) = 4 2
Møn, Lolland & Falster - 18 5
  300 288
 1. Mageskiftet med Skovkloster.

 2. Mageskiftet med Antvorskov.

 3. Givet til Gunderslev kirke.

 4. Mageskiftet med medarvinger.

 5. Pant.

 6. Mageskifte med Vincents Iversen Lunge (Dyre), som var gift med Eline Ovesdatter Lunges broderdatter Kirsten Tygesdatter Lunge.

 7. Mageskiftet med Lage Brok, som var søn af den fætter Esge Jensen Brok, der også havde arvet meget af Vemmetoftegodset.

 8. Gave til Antvorskov.

 9. Skifte med Mourids Nielsen Gyldenstierne .

 10. Mageskifte med Sidsel Lunge til Egede, søster til Eline Ovesdatter Lunges.

 11. Mageskiftet med kronen 1487.

 12. Skødet til Sorø.

 13. Skødet til Roskildebispen 1495.