Friis af Hesselager
                                                               
 
                                                                           
                                                                             
                                                                             
   
 
 
 
                                                                   
      Jesper Friis  ~ Anne Brockenhuus                                                                
      til Lundby og Hesselager                                                                    
      * ca. 1465 † efter 1529                                                                    
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
             
 
                                                             
                                                                             
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
           
      Johan Friis     Henrik Friis  ~ Margrethe Nielsdatter Bild Anne Friis ~ Niels Trolle             Mette Jespersdatter  ~    Claus Jørgensen                         Ejler Friis  ~ NN        
      til Hesselager,     til Ørbæklunde til Lunde i Ørbæk til Hesselager      til Troldholm     Urne                         til Hesselager            
      Hagested,     *1496 † 9/3 1571     * Ørbæklunde 4/12 1540  ~ Københavns Slot 19/9 1557        til Hindemae                                        
      Borreby,             † Troldholm 1570                                                    
      Espe                                                                    
     
& Vinderup
                                                                   
      Rigsråd      
 
                                                           
      Kansler 1533-70       ~ Margrete Mogensdatter                                             
       
      Ihærdig forkæmper for Christian III                           Lunde og Lundbygård blev lagt sammen til Ørbæklunde   Krabbe                                                     
      Mageskiftede gods med Antvorskov                                                                
     
Lensmand Rønnebæksholm
                                                               
      Lensmand Dronningholm                                                                
      Havde Kornerup i pant                                                                
      Lensmand Lekkende      
 
                                                       
      *1494 † 5/12 1570 ugift       ~ Margrethe Nielsdatter                                                    
                  Krabbe                                                     
                                                                             
      Mere om Johan Friis                                                                    
                                                                             
                                                                             
                                                                             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
              Niels Friis  ~ Vibeke Christoffersdatter  Berte Henriksdatter  ~ Eiler Brockenhuus Karen Henriksdatter Friis  ~ Bjørn Andersen  Ulfhilde Henriksdatter  ~ Oluf Galde Lisbeth Elisabeth Henriksdatter ~ Jacob Huitfeldt  Christian Friis   ~ Mette Hardenberg Marine Eilersdatter ~ Claus Henriksen        
              til Hesselager Gyldenstierne † 1582 til Nakkebølle til Vinderup til Vinderup         Opførte Berritgård  til Berritsgård og Lillø til Hagested til Skjoldemose til Hesselager Brockenhuus        
              * 1544 † 1610          og Hellerup * Ørbæklunde 17/12 1541  ~ Københavns Slot 1567         til Mullerup     & Borreby         til Søndergårde og Vejstrupgård        
                              † 1601             * Ørbæklunde 19/2 1555      Skole i Roskilde                    
                              Bisat Budolfi Kirke, Aalborg             † Berritgård 16/10 1631     Studier Rostock, Padova                    
                              Begravet Ørsted Kirke                    
Kansler 1594-1616
                   
                                                     
Lensmand Trondheim Len
                   
                                                      Lensmand Antvorskov                    
                                                      Lensmand Jungshoved                    
                                                      * 1556 † 1616                    
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
   
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
                   
      Tønne Friis  ~ Anne Clausdatter  Johan Friis  ~ Karen Krabbe  Margarete Friis   ~ Laxmand Gyldenstjerne Berte Nielsdatter Friis  ~ Albret Skeel Jesper Friis  ~ Elsebeth Jakobsdatter  Lisbet Nielsdatter  ~ Peder Lange Dorthe Friis ~ Oluf Daa                
      til Hesselager Podebusk til Ørrislevgård og Løjtved til Vemmetofte  * Ribe 1589 † Århus 1655 til Tyrestrup og Bjersgård * 1583 † 1652  til Fussingø og Hegnet til Ørbæklunde Ulfeldt  * Nykøbing Falster 26/1 1587 til Kjærgård til Borreby til Ravnstrup og Holmegård                
      Land- og krigskommissær     Deltog i Kalmarkrigen         ~  Ribe 30/11 1606     ~ 1601 Deltog i Kalmarkrigen             † 1618                    
      Befalingsmand Stjernholm, Jylland     *1585 †1635                   Oberst under 30-årskrigen                                    
      Deltog i Kalmarkrigen                           * 1593 † 1643                                    
      *1584 †1642                                                                    
       
 
                                                           
          ~ Magdalena Barnekow                                                            
          til Tølløse