Gyldenstjerne Restrup
Slægten
                                                                                                                       
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   
                                                                                                                           
 
     
 
 
 
Gyldenstierne, Coat of arms - Våbenskjold.
 
                                                                                                                           
      Knud Nielsen  ~ Anne Christensdatter                                                                                                                  Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
    til Restrup, væbner Vendelbo                                                                                                                        
    * ca. 1370 † før 1401                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                                           
    Henrik Knudsen  ~ Anne Mogensdatter                                                                                                                        
    til Restrup, rigsråd Munk                                                                                                                        
    Havde Horsens i pant af kronen                                                                                                                            
    Lensmand på Skanderborg 1446                                                                                                                            
    Lensmand på Bygholm 1451-                                                                                                                            
   
* ca. 1402 † før 28/5 1456
                                                                                                                           
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                     
                                       
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
 
 
 
         
 
 
 
     
 
                                                                                             
    Kirstene Henriksdatter  ~ Claus Rønnow Knud Henriksen  ~ Hilleborg Skinkel Ellen Henriksdatter  ~ Eske Jensen  Sophie Henriksdatter ~ Erik Ottesen                                                                                          
    † Odense Lensmand Nyborg 1442- til Restrup, rigsråd ~ før 1446 † 1472 Brok til Boller Rosenkrantz                                                                                          
    Begravet Skt. Hans Kirke Lensmand Laholm 1452 Lensmand på Rugård -1467         Lensmand Aalborghus -1441 * 1434 † 1477 til Bjørnholm                                                                                           
            Lensmand på Aalborghus 1453-                 Lensmand Skanderborg 1452-                                                                                          
            Lensmand på Bygholm 1463-                  ~ 13/1 1456                                                                                           
          Var måske på tale som dansk konge 1448 før valget af Christian I                                                                                                          
            * 1420 † før 2/10 1467      
 
                                                                                                     
                      ~ Corfitz Rønnow                                                                                                        
                                                 Lensmand Vordingborg 1455-                                                                                                        
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
    Karen Gyldenstierne  ~ Jørgen Daa Henrik Knudsen  ~ Karen Bille Anne Knudsdatter  ~ Peder Bille                                                                                                        
    til Enggård*     til Restrup og Iversnæs*  ~ 1489 *1440 † 26/7 1531    til Svanholm                                                                                                        
            Rigsråd     Begravet St. Hans kirke Odense                                                                                                            
            Havde Horsens i pant af kronen                                                                                                                    
            Lensmand på Skanderborg 1446                                                                                                                    
           
Lensmand på Bygholm 1451-
                                                                                                                   
            †1517                                                                                                                    
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
     
 
                                                                                                                           
 
 
       
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
       
    Jørgen Gyldenstjerne Knud Gyldenstjerne ~ Jytte Podebusk Gabriel Gyldenstjerne  ~ Karen Jepsdatter Christoffer Gyldenstjerne  ~ Anne Parsberg Frantz Gyldenstierne     Bent Gyldenstierne     Sophie Henriksdatter ~ Bendix von Ahlefeldt Margrethe Henriksdatter  ~ Erik Eriksen  Mogens Gyldenstjerne  ~ Anna Mouridsdatter                                                      Otto Gyldenstjerne  ~ Helvig Mogensdatter 
    Gejstlig, sekretær i kancelliet Arvede Restrup efter broderen Gabriel ~ 1541 til Restrup Friis til Iversnæs     af Restrup     af Restrup     * 1490 † 1529 til Haseldorf & Bukhagen  † 1/12 1554  Banner til Iversnæs* og Restrup, Sparre af Skåne                                                     til Iversnæs* Gøye
    Kannik i Odense Gejstlig, sekretær i kancelliet     Lensmand København 1535-36  til Lyngholm  † 1562     Levede 1530     Faldt i Sverige             Begravet Torslev Kirke ~ 6/1 1537  til Fultofte, Jærrestad, Stjärneholm,                                                          Lensmand på Bygholm  til Ormholt
    Ærkedegn Ribe Rigsråd     Lensmand Ørum og Hundslund Kloster ~ 1537                                         Svaneholm og Svenstrup                                                         Deltog i forsvaret af Norge    
    † 3/5 1551 Domprovst i Viborg, bisp i Odense 1529     † 5/2 1555                                             Rigsråd                                                         Beskyldes for ran af Dalum Klosters Gods 1514    
   
 
 
Lensmand på Vestervig
                                                   
Ledede forsvaret af Norge
                                                        † Bygholm 25/6 1551    
        Lensmand Sæby                                                     Lensmand Dragsholm                                                         Begravet Graabrødre Kloster , Horsens    
        Tog Christian II til fange i Norge 1531                                                     Lensmand på Malmøhus                                                                
        † 1568             Iversnæslinjen                                     Statholder i København 1558-66                                                                
                                                                * 1481 † 9/10 1569 København                                                                
                                                                Begravet Vor Frue i København                                                                
                                                                    * Nu Wedellsborg