Gøye
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
     
 
 
                                                                                                                                           
      Eskil Gøye  ~ Mette Eriksdatter                                                                                                                                
 
   
      til Krenkerup, Tundbyholm, Rosenkrantz                                                                                                                                      
      & Gisselfeldt til Skersø                                                                                                                               DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
      Pant i Kragerup                                                                                                                                          
      Rigsråd                                                                                                                                            
      Rigsmarsk 1486-1502                                                                                                                                            
     
* før 1459 † 20/4 1506 
                                                                                                                                       
     
 ~ Sidsel (Cecilie) Axelsdatter                                                                                                                                        
        Brahe                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   
       
Gøye, Coat of arms - Våbenskjold.
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                         
 
                                                                                                     
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
     
 
 
   
 
 
 
 
         
 
 
 
                                                                                                               
      Henrik Gøye  ~ Eline Hemmingsdatter Axel Eskilsen Ide Eskilsdatter ~ Henneke Volfsen          Mogens Gøye  ~ Mette Albrechtsdatter                                                                                                             
      til Gisselfeldt (Godov) † ung før 1517 til Tundbyholm Sested         til Krenkerup m.m.m* Bydelsbak                                                                                                            
      Rigsråd til Skørringe og Svendstrup     † efter 1535  til Krummendieck         til Hillerødholm    til Torbernfeld, Græsegård,                                                                                                          
      Christian II's rigsforstander i Sverige                         & Græsegård  Løgismose, Clausholm, Kjeldkær                                                                                                             
      Statholder i København                         Ombyggede Gunderslevholm Gunderslevholm                                                                                                            
      Holdt København for Christian II til 1524                      
 
Rigshofmester 1523-44 & Hillerødholm                                                                                                            
     
Lensmand Rønnebæksholm
                        Landets rigeste mand                                                                                                              
      Forlig med Frederik I                         Lensmand Stegehus ~ Margrethe Sture                                                                                                            
        Lensmand Skjoldenæs                         † 6/4 1544                                                                                                                
      Lensmand Vordingborg                         Begravet Voldum Kirke                                                                                                                
     
Lensmand København
                         
                                                                                                               
      Lensmand Korsør                           * Krenkerup, Gunderslevholm, Løgismose, Clausholm, Kjelkær, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö                                                                                                        
      † 3/5 1533                                     Ligsten for                                                                                                    
                                              Mogens Eskildsen Gøye,                                                                                                     
                                      Mere om Mogens Gøye     Mette Albrechtsdatter Bydelsbak ,                                                                                                     
                                              Margrethe Clausdatter Sture