Bogstav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søgeord Link
Skt. Jørgen 1415
Salling Mortensen (arkitekt) 1958
Samuel Samuelsen (foged) 1635
Sandberg (værtshusholder) 1899
Peder Saxesen (provst) 1302
Saxo Grammaticus 1190; 1210
Chr. Saxorph (rektor) 1775
Laurids Scavenius bisper ,1653
Hans Schack (general)  1659
I. L. Schade (købmand) 1881
Greve F. C. R. Scheel 1879, 1895
L. A. Scheel (restauratør) 1878
Gudmund Schiøler bisper, 1935
Anne Kirstine Schjøtz 1758
Johan Henrich Schmeltz 1811
Otto Henrich Schmeltz 1814
Hans Schmidt (arkitekt) 1958
Peter Schrøder (foged) 1679
Christiane Schrøder 1706
Gert Schrøder (borgmester) 1634
Herman Schrøder (borgmester) 1643
L. Schumacher (murermester) 1868
Schultz (murermester) 1850
Jørgen Seefeldt 1659
Hannibal Sehested 1661
Johan Henrik Seidelin (distriktslæge) 1830
Seidenfaden (grosserer) 1917
Elsebe van Seygen 1548
Villom van Seygen

1548

Barbara Shanklin (billedhugger) 1993
H. S. Sibbern (arkitekt) 1857, 1868
Christian Simonsen (godsejer) 1695
Ove Skade Lensmænd; 1657
Niels Skave Biskopper; 1485
Holger Skeel. Amtmænd; 1750
Skelm, Domprovst Domprovster

Skjalm Hvide

Hviderne, 1131, 1132
Skipper Clement 1534
Jacob Nielsen Skovgård, Ærkedegn Ærkedegne
J. T. Skovgaard (maler) 1919
Gustav Skram (jernbanegrundlægger) 1847
Peder Skram Lensmænd; 1547
Skt. Jørgensbjerg Pastorat 1939
Brix Snedker 1618
Sophie af Brandenburg

Konger; 1631

Steensen (borgmester)

1651

Hans van Steenwinkel

1619

Lorentz van Steenwinkel

1614

M. Lerche Stiggaard (arkitekt) 1960
V. Stiggård (arkitekt) 1913
Stigot

Biskopper; 1277

Niels Stigsen Biskopper; Hvideslægten, 1225
Toke Stigsen, Domprovst Domprovster
Carl Strandberg (købmand) 1985
Henning Struck (tobaksavler) 1787
Elsebeth Stryhn 1995
Sofus Henry Stryhn 1941
Andreas Sunesen Hvideslægten, 1177
Peder Sunesen Hvideslægten, 1191
Marcus Suhm (købmand) 1770
Hans Svane bisper ,1655
Thomas Hagedorn Svane 1835
Kaptajn Sveistrup  1817
Svend Estridsen

Konger; 1028; 1060

Svend Grathe Konger, 1150, 1157
Svend Nordmand Biskopper; 1073
Svend Tveskæg Konger; 987
Otto Sørensen (gæstgiver) 1682
Jørgen Christian Sørensen Borgmester, 1919
Poul Sørensen (politiker) 1919, 1933
C. Th. Sørensen (arkitekt) 1950
Th. Sørensen (arkitekt) 1935
V. Sørensen (maler) 1875

Stamtavler